sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Kansalaisfoorum vaikuttamisen lisävälineeksi

Kuntavaalien tarkoituksena on valita omaan kuntaan päättäjät seuraavan neljän vuoden ajaksi. Olen tällä palstalla käsitellyt aiemmin kunnallisdemokratiaa. Silloin puhuin mm. kuntahallinnon sisäisistä kysymyksistä, kuten kunnan hallitusohjelmasta, yhteistyöstä, päätösvallan delegoinnista ja vaikuttamisesta hallinnon sisällä.

Kansalaisyhteiskunnassa ei riitä, että yhteisiä asioita ideoidaan vain kunnan omassa organisaatiossa. Jo ennen päätöksentekoa tulisi avointa keskustelua käydä myös ns. kolmannen sektorin järjestöjen kanssa (ml. eri neuvostot), mutta vielä tätäkin laajemmin.

Vaalikeskustelujen aikana on tuotu esille monia kehittämistarpeita mm.vanhushuollossa. Ehdokkaiden puheenvuorot ovat olleet hajanaisia, mutta yhteisen huolen sävyttämiä. Vaasan vanhushuollossa on viime aikoina tehty muutoksia, joita ei ole perusteltu riittävästi eikä vaikutuksia arvioitu riittävän laajasti. Esillä on ollut mm. Vuorikodin asukkaiden oikeudet, vanhusten harrastustoiminta, dementiahoito.

Tänä päivänä ei riitä, että asioita valmistellaan vain kunnallishallinnon sisällä ”vacuumissa”. Kuntalaiset haluavat vaikuttaa vaalien välilläkin. Siksi on alettu puhua kansalaisyhteiskunnasta. Kansalaiset voivat luoda avoimia foorumeita vaikuttaa. Ideana on, että haetaan vakavasti otettavaa vuoropuhelua päättäjien kanssa ja tarjotaan lisäarvoa ongelmien ratkaisemiseen.

Mielestäni kokemusasiantuntemus (vanhukset itse ja heidän omaisensa, omaishoitajat, vanhusten muut hoitajat) on äärettömän arvokas voimavara otettavaksi huomioon palveluja kehitettäessä. Lautakunta ei kuittaa tätä ääntä. Olennaista olisi, että johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt ”laskeutuvat” kansan tasolle, ja että vuoropuhelu on julkista jo ennen päätöksentekoa. Voimavarojen ollessa aina tarpeeseen nähden riittämättömät, pidän erittäin tärkeänä, että luottamuspääomaa kasvatetaan päättäjien ja kansalaisten kesken. Päättäjien kunnia-asiana olisi yrittää ottaa kokemusasiantuntijoiden mielipiteet huomioon niin hyvin kuin se kulloinkin on mahdollista.

Vaasaan olisi mielestäni perustettava nopeasti ”Vaasan vanhusfoorum”. Näin voidaan menetellä ainoastaan, jos kansalaisten oma voima riittää koitokseen. Tavoitteena pitäisi olla, että foorum kutsuu päättäjiä julkiseen keskusteluun vanhushuollon kehittämisestä ja uudistuksista jo silloin kun ideat ovat vasta idullaan. Tällainen vuoropuhelu pakottaa päättäjät perustelemaan päätöksensä entistä paremmin.

Olen valmis puuhanaiseksi kansalaisfoorumin aikaan saamiseksi. Voimme testata kiinnostusta ensin tämän nettipalvelun avulla. Jos kiinnostusta riittää, järjestetään ensimmäinen forum-tapaaminen jo ennen joulua ja valtuuston budjettikokousta. Ne lukijat, jotka ovat asiasta kiinnostuneet, voivat jättää allekirjoittaneelle yhteystietonsa sähköpostiini marjatta.vehkaoja@netikka.fi tai marjatta.vehkaoja@gmail.com.

Ei kommentteja: