torstai 9. lokakuuta 2008

Asenteista mielenterveyskuntoutujia kohtaan

Mielenterveyden Keskusliitto julkaisi Ilonan päivänä 9.10 vuosittaisen mielenterveysbarometrin tulokset. Kysymyksessä on väestökysely. Sen tuloksissa näkyy kiinnostavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Muutokset eivät ole pelkästään ilonaiheita. Nuorison asenteet mielenterveysongelmaisia kohtaan ovat kiristyneet. Pääkaupunkiseudulla ihmiset suhtautuvat kielteisemmin mielenterveysongelmaisiin kuin maakunnissa.

Mielenterveysbarometria pitää kehittää niin, että alalla työskentelevien ja päättäjien asenteet saadaan jatkossa esille erikseen.

Vaasan sairaanhoitopiiri lopettaa Vaasan päiväkeskuksen ensi vuoden alusta. Vaasassa koppia ei ole otettu toistaiseksi vastaan; lautakunnan talousarvioesitykseen ei sisälly korvaavaa toimintaa. Esimerkki osoittaa hirvittävän aukon mielenterveysasioiden hallinnointiketjussa.

Vaasan budjettiesitystä vuodelle 2009 on korjattava. Lopetettavan Meijerikadun päiväkeskusta vastaavat resurssit on siirrettävä esim. Vaasanseudun Sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle. On tulipalokiire saada oma vastuulinja mielenterveystyölle Vaasassa.

Ei kommentteja: