torstai 4. syyskuuta 2008

RKP vastusti kokoaikaista vammaisasiamiestä

En ole koskaan aiemmin tehtävässäni Vaasan kaupunginhallituksen jäsenenä kokenut mitään vastaavaa kuin vammaisasiamies-kysymyksen käsittelyssä. Sosiaali-ja terveyslautakunta yksimielisesti puolsi kokoaikaisen vammaisasiamiehen toimen perustamista. Lopullinen asiasta päättäminen kuului kaupunginhallitukselle. Lopputulos on, että kokoaikainen vammaisasiamies saadaan RKP:n ja ennen kaikkea apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenmanin sitkeästä vastustuksesta huolimatta. Tämän Nordman olisi voinut todeta kertoessaan sympaattisesti kaupunginhallituksen päätöksestä perustaa kokoaikainen vammaisasiamies (Pohjalainen 5.9).

Mitä tapahtui näiden kahden päätöksen välissä? Lautakuntakäsittelyn jälkeen apulaiskaupunginjohtajan Stenman pyysi sosiaalipuolen virkamieheltä uutta paperia, jossa vedotaan lukuisiin muihin ongelmiin sosiaalipuolella ja lopuksi todetaan, ettei kokoaikaiseen asiamieheen ole varaa. Tätä perusteenaan käyttäen Stenman esitti, että sosiaaliasiamiehen ja vammaisasiamiehen tehtävät yhdistetään. Stenman kokonaan ohitti sen seikan, että sosiaaliasiamiehen tehtävääkin pitäisi jo hoitaa kokoaikaisena väestömäärän perusteella (ministeriössä valmisteilla oleva suositus).

Pitkän ja kokoaikaista vammaispalveluasiamiestä täysin tukevan keskustelun jälkeen Stenman poisti asian listalta 11.8.2008. Kun asia tuli uuteen käsittelyyn 25.8, Stenman esitti, että asiamies palkattaisiin kolmeksi kuukaudeksi! Tämän jälkeisen ajan osalta hän ehdotti, että lautakunta tekisi asiamiehen tehtävien hoidosta 1.1.2009 lähtien uuden esityksen.

Esittelijän täytyy mielestäni huolehtia siitä, että hänen tekemänsä esitykset ovat toimeen pantavissa. Tämä Stenmanin esitys ei ollut kun otetaan huomioon tehtävän julkinen haku ja valittavan irtisanoutumiseen tarvittava aika. Kaikkien jo tehtyjen selvitysten jälkeen olisi ollut myös kohtuutonta vaatia lautakuntaa arvioimaan uudelleen tehtävien hoitoa eli aloittamaan jälleen lähtöruudusta.

RKP ei voi ylpeä siitä, miten sen jäsenet kaupunginhallituksessa äänestivät. RKP ei voi olla mielestäni myöskään ylpeä siitä miten heidän mandaatillaan toimiva apulaiskaupunginjohtaja Stenman vammaisasiamies-asiassa toimi. Kokoaikaisen vammaisasiamiehen puolustajat löytyvät aivan muualta kuin RKP:n joukoista.

Ei kommentteja: