perjantai 5. syyskuuta 2008

Kaupunginhallituksen toimivaltaa on laajennettava

Kaupunginhallituksen toimivaltaa on laajennettava

Varsinkin sosiaali-ja terveyspuolella on viime aikoina käsitelty periaatteellisia kysymyksiä, joissa päätösvallan pitäisi olla itsestään selvästi kaupunginhallituksella eikä lautakunnalla. Esimerkkeinä mainittakoon dementiayksiköiden kilpailutus ja nyt käsillä oleva terveyskeskuksen lääkäripäivystyssopimus Mustasaaren kanssa.

Mikään ei tietenkään estä apulaiskaupunginjohtajaa aina ottamasta ”haltuunsa” asioita, jotka hän näkee kaupungin kannalta strategisesti tärkeiksi. Jos näin ei tapahdu, törmäyskurssi ehtii pahimmassa tapauksessa syntyä ja joudutaan sammuttamaan tulipaloa. Juuri näin on käynyt päivystysasiassa. Asia ei ole voinut edetä lautakuntaan ilman apulaiskaupunginjohtajan myötävaikutusta, onhan hän itse ollut mukana neuvottelemassa uudesta sopimuksesta. Positiivinen tulkinta asialle onkin, että lautakunnan päätöksellä yritetään purkaa pattitilanne ja kiirehtiä sopimuksen syntyä.

On hyväksyttävää, että Vaasa on tehnyt päivystyssopimuksen Laihian ja Vähäkyrön kanssa sillä terveydenhuollon yhteistoimintasopimus niiden kanssa astuu voimaan 1.1.2009. Mustasaari haki yhteistyösuuntansa muualta.

On kiistatonta, että päivystykseen tarvitaan lisää lääkärin ja hoitajan työpanosta sekä suuremmat vastaanottotilat jos Mustasaarikin on mukana. Tämä aiheuttaa lisää kuluja. Mustasaaren on siis varauduttava aikaisempaa korkeampiin kustannuksiin jos se haluaa päivystyspalvelut Vaasasta.

Oikeudenmukainen lähtökohta olisikin, että kaikkiin osapuoliin sovellettaisiin lähtökohtaisesti samaa periaatetta: jokainen päivystykseen osallistuva kunta maksakoon väestönsä mukaisen osuuden päivystyskustannuksista. Todettakoon, että virkamiesten tekemien laskelmien mukaan Mustasaarelta peritty maksu on ollut pienempi kuin sen väestöosuus olisi edellyttänyt. Vaasa on siis subventoinut Mustasaarta koko sopimuksen voimassaolon ajan. Muistetaan nyt tämä kun neuvotteluja Mustasaaren jatketaan.

On tietenkin valitettavaa, että tarvittavat konkreettiset järjestelyt tulevat olemaan väliaikaisia ja siksi verrattain hinnakkaita. Tässä yhteydessä on olennaista vakuuttua siitä, että vaasalaisten olot päivystyksessä tai muussa terveydenhuollossa eivät heikkene Mustasaaren kanssa tehtävän uuden sopimuksen johdosta.

Lisäkustannukset on siedettävä jos sopimusta halutaan. Tämä koskee nyt ennen muuta Mustasaarta. Helpottaa jos Mustasaaressa ymmärretään ratkaisun väliaikaisuus. Kaikki seudun päivystys siirtyy nimittäin keskussairaalaan 2011.

Ei kommentteja: