keskiviikko 24. syyskuuta 2008

Miksi ?

Myyrmanni, Jokela, Kauhajoki … Yhteiskunnallisin toimin emme kyenneet estämään noita hirveitä tuhotöitä. Voimme vain lohduttaa ja tukea surmattujen ja haavoittuneiden omaisia. Ja toivoa, että jonakin päivänä he kykenevät taas katsomaan tulevaisuuteen ja pystyvät jatkamaan matkaa..

Kun oma veljeni surmattiin 14-vuotiaana ampumalla partioretkellä, olen tietysti pohtinut erityisen paljon aselupalainsäädäntöä. Veljeni henkeä mikään laki ei tosin olisi kyennyt estämään, koska viittä vaille 15-vuotias koulutoveri oli vohkinut aseen isältään pelotellakseen muita. Siinä hän totisesti onnistui.
Äskettäin on keskusteltu metsästysaseitten kantoluvan alaikärajasta. Olympialaisten kultasaavutus on tuonut pintaan ampumaurheilun harrastuksena. Vaikka näillä harrastuksilla on puolustajansa, kysymystä tappavan aseen kantoluvan ikärajasta ei voida ohittaa. Tappavaa asetta ei pidä koskaan antaa lapsen käteen. Yhtä tärkeää olisi, että kantolupaa ei anneta henkilöille, joiden elämä ei ole vakaissa kantimissa.
Voimassa olevassa aselaissa (45 §) säädetään: (Aseen) hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Huoltajien suostumuksella lupa voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten alle 18-vuotiaallekin mutta 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset.
Miten aseluvan hankkijan terveydentila ja käyttäytyminen tutkitaan? Mitä pitää ajatella siitä, että aseenkantolupa annetaan muitta mutkitta henkilöille, jotka ovat aivan äskettäin muuttaneet kuntaan? Kuka heidän terveydentilaansa tai käyttäytymistään voi tuntea, elleivät he ole jo rikosrekisterissä?
Väkivaltaan ryhtyvän asiat eivät ole kunnossa. Lapsilla ja nuorilla on paljon ahdistusta, mutta kuuleeko kukaan? Tässä ei voida huutaa vain ammatti-ihmisten perään. Varhaisessa vaiheessa jokainen aikuinen on vastuussa lapsista ja nuorista omassa elinpiirissään. Monesti ahdistuksen aistii ja tunnistaa, mutta puheeksi ottamisessa koetaan vaikeuksia. Paineet kasautuvat kunnes räjähtää tavalla tai toisella. Vanha viisaus pätee: koko kylän pitää kasvattaa. ”On tyhmää kasvattaa yksin”, totesi psykologi Olavi Sydänmaalakka tänään Kauhajoen surmatöiden johdosta antamassaan tv-haastattelussa. Hän on oikeassa.

Ei kommentteja: