tiistai 22. maaliskuuta 2011

Psykiatria tarvitsee nyt kriisiratkaisuja

Psykiatrinen sairaanhoito on kärsinyt kroonisesti psykiatripulasta, mutta ilmeisesti milloinkaan ennen tilanne ei ole ollut Vaasan sairaanhoitopiirissä yhtä katastrofaalinen kuin nyt. Uhkana on, että mielenterveystoimisto on huhtikuussa suljettava kokonaan koska psykiatreja ei ole. Olemme kriisissä.

Psykiatria kuten muukin sairaanhoito jakautuu perustasoon ja erikoistasoon. Perustason palvelut kuuluvat terveyskeskuksille. Vaasa on sairaanhoitopiirin palvelujen suurin käyttäjä. Sairaanhoitopiirin selvityksen perusteella vaasalaiset turvautuvat mielenterveyskeskuksen hoitoon helpommissa tapauksissa kuin muiden kuntien asukkaat. Näin siksi, että kaupungin valmiudet hoitaa mielenterveyskuntoutujia eivät ole riittävästi kehittyneet.

Vaasan mielenterveysstrategiaa on nyt valmisteltu vuodesta 2009, mutta se ei ole vieläkään valmis. Sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen kesken on ollut skismaa työnjaosta, eikä asiaa strategialuonnoksessakaan ole kyetty ratkaisemaan täysin selkeällä tavalla. Vuosien varrella on useaan otteeseen kyllä puhuttu depressiohoitajien vakanssien perustamisesta, mutta sen pitemmälle ei ole vielä päästy. Myös kauan kaivattu matalan kynnyksen vastaanoton, ns.aikuisten Klaara puuttuu edelleen. Haparointi koskee ennen muuta aikuispsykiatrin palkkaamista terveyskeskukseen. Mielestäni on päivänselvää, että lähes 60.000 asukkaan Vaasa tarvitsee terveyskeskukseen tällaisen asiantuntijan ennen kaikkea konsultaatiotehtäviin. Näillä toimin perustason mielenterveystyö voidaan tehdä näkyväksi ja työnjako suhteessa erikoissairaanhoitoon toimivaksi.

Kun päällä on kriisi, tarvitaan kriisitoimenpiteitä. Siksi Vaasan on ryhdyttävä yllä mainittuihin toimiin välittömästi ja vietävä hallinnollinen käsittely läpi niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Asiaa koskevan aloitteeni allekirjoitti 33 valtuutettua eli valtuuston enemmistö on kriisiratkaisuille suosiollinen.
.

Marjatta Vehkaoja

Ei kommentteja: