torstai 3. helmikuuta 2011

Mielenterveyspäivät Vaasassa (tervehdyspuhe)

Olette nyt saapuneet kylään, jossa lasten on hyvä kasvaa ainakin jos tukeudumme hyvinvointia kuvaavaan indikaattoriaineistoon. Kuuluu perussivistykseen tietää, että Pohjanmaalla käytetään alkoholia vähemmän kuin muualla maassa, tehdään rikoksia vähemmän, lasten huostaanottoja on vähemmän ja avioerojakin on vähemmän kuin muualla. Sama pätee pitkälti myös Vaasaan. Alueen korkea sosiaalinen pääoma tunnetaan koko maassa todella hyvin. Tässä voin kertoa teille, että viime mainittu koskee erityisesti alueemme ruotsinkielistä väestöä.

Missään lintukodossa emme silti asu. Kyllä muutoksen tuulet heiluttavat elämää myös Vaasassa. Samalla kun hyvinvointi kasvaa, myös monet ongelmat lisääntyvät ja kasaantuvat. Kasvaneen muuttoliikkeen myötä ihmisten perinteiset turvaverkostot ovat heikentyneet eikä kaupunkilaista yhteisöllisyyttä ole vielä kasvanut tilalle. Työttömyys, osattomuus ja köyhyys yhdistettynä sairauteen on rankka juttu kelle tahansa. Työlliset taas ovat usein ylityöllistettyjä, mikä voi olla pois ajasta ja jaksamisesta perheen kanssa. Mielenterveyden horjumiselle siis riittää maaperää.

Miten kunnat osaavat ja pystyvät varautumaan lisääntyvään palvelutarpeeseen – siinä riittää sekä menetelmällistä että taloudellista haastetta. Vaasa on ollut mukana Pohjanmaa-hankkeessa ja on mukana monissa Kaste-hankkeissa, joilla haetaan mm. hyviä käytäntöjä ja menetelmällisiä innovaatioita. Olemme myös valmistelleet mielenterveystrategiaa, mutta mm. vastuunjako terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä on osoittautunut kiperäksi kysymykseksi. Vaasassa psykiatrisen sairaalan potilaita/1000 asukasta oli vuonna 2009 noin 10 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Depressiolääkkeisiin korvausta saaneita Vaasassa oli yhtä paljon kuin maassa keskimäärin. Mielisairaalapaikkoja tullaan vähentämään, mutta se ei saa johtaa laitosmaiseen toimintamalliin toistamiseen palveluasumisessa. Nyt jo näyttää selvältä, että tarvitsemme esim. matalan kynnyksen paikan aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja apua mielenterveyskysymyksissä. Tällainen piste meillä jo on nuorille. Itse toivon, että myös mielenterveystyö saa oman vastuulinjansa kaupungin sosiaali-ja terveyspalveluissa.

Tältä paikalta uskallan sanoa, että kuntien on hyvinvointipalveluissaan kyettävä näkemään yhteistyömahdollisuudet nykyistä avarammin. Elämme vielä harjoitteluvaihetta mitä tulee kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyöhön. Liian harvoin paikallisia yhdistyksiä kutsutaan samaan suunnittelupalaveriin kunnan kanssa vaikka yhdistykset olisivat ostopalvelusuhteessa kuntaan. Yhdistysten kanssa keskustellaan pikemminkin yksittäin. Ei synny kokemusta, että rakennamme tulevaisuutta yhdessä. Ehkä tämä näkyy myös innovaatiovajeena. Monet kunnat ovat lähes laiminlyöneet niiden vammais-, sairaus-ja eläkeläisyhdistysten taloudellisen tukemisen, joilla ei ole ostopalvelusopimusta kunnan kanssa. Puhun mielelläni vipuvaikutuksesta, jonka yhdistykset voivat saavuttaa taloudellisen tuen avulla jos voivat työllistää edes yhden palkollisen – tai edes puolikkaan. Viittaan tässä erityisesti arvokasta vertaistukea antavien yhdistysten tukemisen tarpeeseen.

Suomalaiset ovat perineet hallintokulttuurinsa sekä Ruotsista että Venäjältä. Tätä tuplakerrosta ei ole vielä kokonaan purettu – päinvastoin: uuttakin on syntynyt - mikä näkyy hallinnon vaikeaselkoisuutena ja hidasteina prosesseissa sekä asiakkailta vaadittavana vaivannäkönä. Silti suomalaiset rakastavat hyvinvointivaltiotaan. Kaupunkilegenda kertoo, että vanhus soittaa hehkulampun vaihtajaksi edelleen mieluummin sosiaaliviranomaisille kuin ovinaapurilleen. Meidän on uskallettava arvioida uudelleen vastuunjakoa julkisen sektorin sekä oman ja yhteisöjen vastuiden välillä. Olemme hukassa ellemme pääse ulos itsekkyyden simpukankuorestamme ja auta itseämme ja lähiyhteisömme jäseniä nykyistä enemmän. Emme voi ulkoistaa itsemme ulkopuolelle kaikkea konkreettista vaivannäköä vaikka maksaisimme veroja kuinka paljon tahansa.

Toivotan Vaasan kaupungin puolesta teille antoisaa koulutustapahtumaa. Nauttikaa myös tästä kauniista yliopistokampuksestamme. Vaasan yliopistoa voi suositella paitsi kampuksen, myös loistavan tasonsa puolesta isänmaamme uusille toivoille.

Tervetuloa illalla kaupungin vastaanotolle. Tapaamme siellä uudemman kerran.

Ei kommentteja: