perjantai 22. lokakuuta 2010

Laitos huono - palvelutalo hyvä?

Suomalaista vanhushuoltoa on viime vuosikymmenet haluttu kehittää kodinomaiseen suuntaan. Tästä syystä pitkäaikaishoitoa terveyskeskusten vuodeosastoilla ja myös vanhainkotihoitoa on pyritty korvaamaan palveluasumisella. Monesti on ollut kysymys vain ”kodinomaisista” toimitiloista tai pelkästään ovikilven vaihtamisesta. Kuinka paljon itse toimintatavat ovat muuttuneet, siitä on aika vähän selvitystä.

Kesällä kuuntelin toisella korvalla radio-ohjelmaa, joka tuli vanhusten palveluasumisyksiköstä. Kerrotun perusteella toimintatavat eivät mitenkään poikenneet laitoksesta. Päivä-ja viikko-ohjelma olivat etukäteen suunnitellut. Asukkaat olivat huoneissaan yksin ja saapuivat yhteisruokailuun kongin soidessa. Ruokailun jälkeen asukkaat sulkeutuivat jälleen huoneisiinsa.

Mitä on kodinomainen hoito? Voiko mikään viranomainen edes sitä määritellä? Onko kodinomaista hoitoa edes mahdollista toteuttaa missään muualla kuin kotona? On aamunvirkkuja ja meitä illanvirkkuja. Heillekö samat rutiinit sopisivat? Iltavirkku haluaa ehkä napostella vielä klo 23-01, aamuvirkku jo klo 05 alkaen. Harvassa ovat ne kollektiiviset yksiköt, jotka ottavat tämän huomioon.

VALVIRA:n selvityksessä vanhushuollon ruokailufrekvenssit näyttävät nousseen keskeiseen asemaan. On jopa otsikoitu, että 11 tuntia ruokaa vailla olevat vanhukset näkevät nälkää! Ei ole aikaakaan siitä kun lueskelin hyvistä ruokailutottumuksista. Pidettiin jopa tavoiteltavana, että vatsa ja ruuansulatusjärjestelmä rauhoitetaan noin 10-12 tunnin ajaksi.

Johtuuko vanhusten näläntunne liian pitkistä ruokailuväleistä vai siitä, etteivät he syö riittävästi kun ruokaa on tarjolla? Ruokaa tuodaan tarjolle, mutta ei välttämättä olla selvillä, tuleeko se myös syödyksi. Miksi esim. sairaaloissa tarjoillaan iltapala täsmälleen klo 19? Miksi ei luoteta edes kävelevien ja täysissä järjissä olevien potilaiden osalta siihen, että he pystyvät kuumentamaan teevetensä itse ja ottamaan jääkaapista syötävää silloin kun se heille sopii? Eli missä on joustavuus? Ei tällaisen toimintatavan omaksumiseen aina tarvita lisähenkilökuntaa.

Ei kommentteja: