lauantai 26. kesäkuuta 2010

Miksi Nordman kiukuttelee?

26.6.2010


On vaikea ymmärtää mitä vaille Håkan Nordman on Vaasan ykkösjohtajana jäänyt. Vaasan johtamisjärjestelmän muutos ei vaikuta valtuuston puheenjohtajan asemaan sikäli mikäli haluaa aidosti pitää erossa virkamiesjohtamisen ja poliittisen johtamisen. RKP:llä oli sama mahdollisuus kuin muillakin tulla mukaan virkamieshallinnon johtamista muuttavaan päätökseen. On RKP:n valinta, että se päätti sen sijaan jäädä puolustamaan yli 30 vuotta vanhaa systeemiä. Valtuuston enemmistöön tässä asiassa kuuluvana odotan, että myös puheenjohtajamme tunnustaa lopputuloksen ja arvostaa valtuustokollegoittensa harkintakykyä. Julkinen kiukuttelu on harmillista Vaasan maineen kannalta.

Ei ole oikein uskottavaa vaatia yhtä aikaa, että korkein virkamiesjohto on valittava poliittisin perustein ja sitten moittia, että politiikka näkyy heidän toimissaan. Nordmania huolestuttaa Lumion poliittinen tausta. Eikö häntä ollenkaan huolestuta Stenmanin poliittinen tausta? Ainoana kolmesta SDP on antanut mandaattinsa puolueettomalle virkamiehelle. Se on tietenkin totta, että kun toimialajohtajista tulee nyt suoraan kaupunginjohtajan alaisia, heidän poliittinen ohjastamisensa ohi ykkösjohtajan vaikeutuu. Samalla kuitenkin virkamiesjohdon valta ja vastuukysymykset selkeytyvät. Juuri tätä valtuuston enemmistö halusi.

Mitä selkeämmin halutaan erottaa virkamiesjohto ja poliittinen johtaminen toisistaan, sitä selvempää pitäisi olla, että virkamiehiä ei valita poliittisin perustein. Tämä kanta menisi yksiin kansalaisten virkamiehiin kohdistamien puolueettomuusvaatimusten kanssa, mutta tuskin toteutuu. Jos taas haluamme väkevästi yhdistää poliittisen ja virkamiesjohtamisen samaan persoonaan, puhumme oikeastaan pormestarimallista. Oikeus tällaiseen mandaattiin olisi hyvä hakea suoran vaalin kautta. Niin kauan kuin näin ei menetellä, tulisi johtajien valinnan olla aidosti koko valtuuston eikä vain valittavan. henkilön oman puolueen asia.

Nykyisessä järjestelmässämme, jossa poliitikot tekevät vapaaehtoistyötä he yleensä eivät voi kilpailla perehtymisessä virkamiesjohdon kanssa. Asiaa ei muuta, että poliittiset johtajat (kv:n ja kh:n puheenjohtajat) asettuvat arvohierarkiassa kaupunginjohtajan edelle. Tärkeä poliittisen johtamisen mahdollisuus on annettu myös lautakunnille ja johtokunnille. Olen ollut jo pitkään huolissani siitä, että poliitikot eivät ota paikkaansa poliittisina johtajina.

Politiikan tärkein pelikenttä kuntahallinnossa on valtuusto koska se päättää kaupungin strategioista. Johtamisjärjestelmän muutos yhdistää vihdoin strategisen johtamisen ja toiminnan johtamisen yksiin käsiin. Tämä parantaa myös valtuuston mahdollisuuksia saada vahvempi ote kaupungin strategisesta johtamisesta. Ainakin strategiatyön aikataulutus ja sisällöt vaativat remonttia. Kaupungin strategiat on pystyttävä määrittelemään niin, että jokainen hallintokunta löytää niiden kautta oman missionsa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tässä muutoksessa on haastetta myös valtuuston puheenjohtajalle.

Ei kommentteja: