torstai 17. tammikuuta 2008

Tuomioja vastaa ihmisten ideologia-nälkään

Vaikka Erkki Tuomioja on asettunut jo neljättä kertaa ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi, hänen ehdokkuutensa ei ole muodollisuus. Tuomiojaa on verrattu osuvasti viiniin, joka paranee vanhetessaan. Tuomiojan kiinnostus ideologisiin pohdintoihin on vuosikymmenten myötä entisestään lisääntynyt, kun yleinen trendi on tehnyt politiikasta pikemminkin käytännöllistä ja usein epäjohdonmukaista hallinnon jatketta.

Politiikka ei ole mielenkiintoista jos se on pelkkää hallinnointia. Tässä materialistisessa maailmassa ihmisillä on uudelleen ideologia-nälkä. Vain harvat pystyvät avaamaan kiinnostavia näkökulmia ideologisiin keskusteluihin ja perustelemaan kantojaan niitä siinä määrin kuin Tuomioja. Aivan omaa luokkaansa on hänen osaamisensa globaaleissa kysymyksissä.

SDP:ssä on aina annettu tilaa myös nuorille, mutta heidän kiinnostuksensa ideologisiin väittelyihin ja puolueohjelman kehittämistä koskeviin kysymyksiin on ollut hämmästyttävän laimeaa. Vähenevä nuorten määrä on tosiasia niin SDP:ssä kuin muissakin puolueissa. Olin hiljattain tilaisuudessa, jossa puolueen jäsenyyttä markkinoitiin nuorille pääsylippuna vihreälle oksalle. Näin ovat jäsenyyden perusteet muuttuneet 1960-luvusta, jolloin nuoret tulivat mukaan muuttaakseen yhteiskuntaa. Ja niin he muuttivatkin.

Puolueiden ideologinen köyhtyminen ja puolueohjelmien yhdennäköisyys voivat olla syynä vähentyneeseen kiinnostukseen olla mukana puoluetyössä. Samat syyt selittävät puoluevaihdoksia ja vähentynyttä äänestysaktiviteettia. Puolueohjelmien ja politiikan tekojen välille tarvitaan myös vahvempi yhteys. Jokainen puolue on nyt samassa pulassa ja tarvitsisi omat tuomiojansa.

SDP:n sisäisen demokratian lisäämisestä on puhuttu paljon. Vaasan Työväenyhdistys ry. teki puoluekokousaloitteen ja ehdotti, että puolueen puheenjohtaja tulisi valita jäsenäänestyksellä. Tätä taustaa vasten oli mielenkiintoista todeta, että Tuomioja ehdotti neuvoa antavan jäsenäänestyksen järjestämistä jo seuraavaa puheenjohtajaa valittaessa.

Edellä olen pyrkinyt tuomaan esille näkökulmia, jotka SDP:ssä puoltavat Tuomiojan valitsemista puheenjohtajaksi. SDP tarvitsee Tuomiojaa. Kukaan SDP:ssä ei ole pystynyt haastamaan Tuomiojaa ideologisissa ja ohjelmallisissa kysymyksissä. Tuomiojan perusteellinen käytännön kokemus politiikasta on antanut hänelle avaimet selviytyä tulevaisuuden haasteista puheenjohtajana.


Ei kommentteja: