lauantai 18. kesäkuuta 2011

Taikametsän valtaus

Taikametsä vai uusia asuinrakennuksia? Kaupunginhallitus äänesti ja päätti, että asuintalot vievät voiton – nykyisen asemakaavan mukaisesti. Teeriniemen ns. Taikametsä on syntynyt toistaiseksi rakentamattomien asuintonttien alueelle.

Annan lähtökohtaisesti suuren arvon sille, että kansalaiset ilmaisevat reippaasti mielipiteensä. Päättäjiltä vaatii Vaasan oloissa paljon rohkeutta ja hyviä perusteluja, että he eivät lähde muitta mutkitta 700 adressin allekirjoittajan matkaan.

Vaikka meitä niukan enemmistön päättäjiä on julkisuudessa jo ehditty haukkua ikivanhoiksi kääviksi ja ties miksi, haluan omalta osaltani tuoda esiin joitakin päätökseeni vaikuttaneita tärkeitä näkökohtia. Asian kaupunginhallitukselle esitellyt vt. toimialajohtaja on kolmen pienen lapsen äiti. Tämän mukaisesti kaupunginhallitus myös päätti. On ikärasismia väittää, että päättäjien ikä olisi vaikuttanut asiassa. Kokemus kaupunkisuunnittelussa toki vaikutti.

Teeriniemenkatu on Teeriniemen pääkatu, joten on pläkkiselvää, että juuri sen ääreen on kaavoitettu tehokkaimmin. Teeriniemenkatua kulkee myös alueen ainoa bussi ja Taikametsän vieressä on alueen ainoa kauppa. Mitään uutta aluetta ei kaavoitettaisi niin, ettei em. näkökohtia otettaisi huomioon eli metsän paikka ei voi olla pääväylään rajoittuvassa korttelissa ellei kysymyksessä ole alueet toisiinsa yhdistävistä viherväylistä tai suojelualueesta.

Teeriniemen koulun ympäristö on vehreää ja ylellisen väljää aluetta. Sen saatoin todeta jälleen kerran kun kiersin ko. koulun. Omat lapseni ovat varttuneet juuri tällä samalla, virikkeitä täynnä olevalla alueella. Taikametsästä ei silloin tiedetty mitään vaan liikuttiin joustavasti sähkölinjan alla ja monilla muilla vihreillä alueilla joita Teeriniemellä on todella runsaasti.

Teeriniemellä kuten muissakin kouluissa oppilaille on osoitettu määräysten mukainen aidattu alue välitunteja varten. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä pienemmistä koululaisista puhutaan. Teeriniemellä ko. tarkoitukseen tarkoitettu alue näytti aika hylätyltä eli kehittämiskelpoiselta. Kun toimitaan aidatulla alueella, oppilaiden valvonta helpottuu. Pelataan riskillä jos välituntien vietto siirretään aitaamattomalle alueelle kuten Taikametsään. Taikametsän säilyttämisen perustelut eivät ilmeisimmin lähdekään koulun oppilaiden tarpeista vaan laajemmista perusteluista.

Päättäjille on kerrottu, että lapset eivät nykyisin käytä Teeriniemen koulun ympärillä olevaa laajaa viheraluetta koska se ei ole tarpeeksi kiinnostava. Tapaus Taikametsä totta kai herättää päättäjät tarkemmin pohtimaan, mitä vikaa on viheralueeksi kaavoitetulla alueella ja miten puutteellisuudet voidaan korjata ja lasten viihtyvyys taata. Toisaalta kautta aikojen lapset ovat olleet eniten kiinnostuneet ”kielletyistä” alueista. Kaavoitusmerkintää muuttamalla tätä ilmiötä ei pystytä eikä ole tarvetta muuttaa.

Ei kommentteja: