perjantai 16. huhtikuuta 2010

Delegaation matkassa

Kuntaliitos ilman yhteistä maarajaa on lain mukaan mahdollista vain jos valtion asettama kuntajakoselvittäjä suorittamansa selvityksen perusteella sitä esittää ja valtioneuvosto sen hyväksyy. Juuri tämän kortin varaan Vaasa ja Vähäkyrö ovat nojanneet lähtiessään valmistelemaan kuntaliitosprosessia kuntajakolain muutoksen tultua voimaan.

Vaasan ja Vähänkyrön yhteinen delegaatio tapasi eilen ministeri Kiviniemen. Ministeri asetti yllä mainitun selvitystyön hyväksymiselle lisäehdon, joka ei perustu lakiin eikä eduskunnan hallintovaliokunnan mietintöön. Hän vaati, että Mustasaari on tekemässä selvityspyyntöä yhdessä Vaasan ja Vähänkyrön kanssa. Lisäksi kuultiin, että ministeri ei aio esitellä valtioneuvostolle pakkokuntaliitosta. Eli Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosta ei Kiviniemen aikana tule jos Mustasaari sitä vastustaisi. Ministeri käyttää asiassa hänelle annettua poliittista harkintavaltaa.

Kysymys kuuluu, onko ministeri ottamassa asiassa laajemman harkinnan kuin mihin laki ulottuu. Ministerin tulkinnan tekee mielenkiintoiseksi se, että hän näkee Mustasaaren osapuoleksi siinäkin tapauksessa, että selvitysmies esittäisi Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosta ilman yhteistä maarajaa. Mielipide on omalaatuinen sillä tällainen liitos ei mitenkään muuttaisi nykyisiä olosuhteita Vaasan ja Mustasaaren välillä tai Vähänkyrön ja Mustasaaren välillä.

Ensimmäiset Mustasaaresta saadut reaktiot ovat olleet yhteistyötä korostavia. Tätä seikkaa tulee Vaasassa arvostaa. Kuten Mustasaaren kunnanjohtaja jo totesi, jatkon kannalta ratkaisevaan asemaan nousee se, mitä yhteistyö-intensiteettiä ministeri Kiviniemi Mustasaarelta odottaa ennen kuin suostuu esittämään kuntajakoselvittäjän asettamista jos Vaasan, Vähänkyrön ja Mustasaaren yhteinen selvistyspyyntö hänelle osoitetaan.

Ministerin vastaanotolla jokaiselle osapuolelle tuli nimittäin selväksi, että selvitys on aivan eri asia kuin kuntaliitos. Selvityksen valmistuttua siihen osallistuneilla kunnilla olisi totta kai vielä mahdollisuus ilmaista kantansa. Jos yksikin kunta vastustaa selvitysmiehen ehdotusta, ministeri Kiviniemi ei esitä muutosta nykyisiin olosuhteisiin.

Ei kommentteja: