lauantai 13. kesäkuuta 2009

Terveyskeskuksen vuodeosasto ei ole ainoa vaihtoehto

Kiitän tri Kaj Lahtea siitä, että hän on julkisesti puuttunut ongelmaan ”klinikkavalmiit potilaat”. Keskussairaalan käytävillä makaa enenevä määrä vaasalaisia vanhuksia, joiden erikoissairaanhoidon tarve on päättynyt. Vaasa maksaa uskomattomat 560 €/hoitopäivä hoidosta, joka ei täytä jatkohoidon reseptiksi annettuja kriteerejä.

Tilanteen ratkaisemiseksi on tarjottu laitospaikkojen määrän lisäämistä, mikä on erikoinen ehdotus tilanteessa, jossa Vaasalla on vertailukaupunkeihin nähden huomattavasti enemmän laitospaikkoja terveyskeskuksessa. Tällainen ajattelutapa ei ole myöskään riittävän joustava sillä uusia laitospaikkoja joudutaan aina odottamaan. Meillä ei voi olla varaa siihen, että sama henkilö ”käyttää” pitkät ajat kahta yhteiskunnan ylläpitämää hoitopaikkaa, mihin tämä ajattelu on johtamassa. On myös täysin selvää, että mitä pitempään vanhus on laitoshoidossa, sitä korkeammaksi nousee kynnys kotiuttaa häntä enää koskaan.

Mitä nopeammin keskussairaala hoitaa potilaansa valmiiksi, sitä nopeammin täytyy tietenkin myös perustason vastata jatkohoidon järjestämisen tarpeisiin. Jokainen vanhus tulee keskussairaalahoitoon kotoaan, palvelutalosta tai toisesta hoitolaitoksesta. Pääsäännön tulisi olla, että vanhus kotiutetaan sinne, mistä on keskussairaalahoitoon tullut.

Ei voi olla hyväksyttävää, että kotiuttaminen estetään vetoamalla esim. henkilöstöpulaan palvelutalossa tai kotipalvelussa. Hoidon porrastaminen on tärkeä periaate, mutta ei sillä ole koskaan tarkoitettu, että unohdetaan jousto. Luonnollisinta olisi, että kotiutettavan vanhuksen tarvitsemat lisäpalvelut – kuten intensiivinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito - hankitaan vanhuksen kotiin tai palvelutaloon vaikka ostopalveluin. Kuntouttavaa geriatrista erikoishoitoa varten, jota vanhus tarvitsee vuorokaudessa 1-2 tuntia, voidaan harkita uutta tiimiä, joka kiertää eri palvelutaloissa. Tarvittaessa vanhuksia voidaan kuljettaa esim. ryhmäkuntoutukseen myös terveyskeskukseen. Näitä ja muita tarvittavia järjestelyjä voidaan lähteä toteuttamaan heti.

Mitkään toimintatavan muutokset eivät toteudu itsestään, vaan ne on syytä suunnitella huolella ja yhdessä kaikkien osapuolien kanssa. Vaasan päättäjät eivät takuulla ole jarruttamassa järjestelyjä, joilla vanhuksille tarjotaan inhimillinen ja riittävä jatkohoito keskussairaalajakson jälkeen. Laitoshoidolle on kuitenkin kehitettävä nopeasti tehokkaita vaihtoehtoja. Rahasta tämä ei ole kiinni – onhan Vaasalla ollut varaa maksaa passivoivista käytäväpaikoista keskussairaalassa 560 euroa/hoitopäivä.

Ei kommentteja: