tiistai 11. lokakuuta 2011

Luottamuspula syynä miljoonapiirin vaihtoon?

Olen ollut mukana alueemme poliittisessa päätöksenteossa 1980-luvun alusta lähtien. Vaasan läänin seutukaavaliiton ajoilta muistan, että valtapuolueet - kepulainen sisämaa ja rannikon RKP – olivat kuninkaantekijöitä, mutta monesti vastakkain. On jo arkistojuttu, että esimerkiksi kunnittaisista väestöennusteista äänestettiin! Eripura oli yksi merkittävä syy siihen, että seutukaavaliiton alueesta muodostettiin kolme maakunnallisen liiton aluetta. Rannikon suomenkielisten kannalta katsottuna tapahtui suuri vääryys sillä kulttuuriset juuremme ovat yhteisessä Etelä-Pohjanmaassa.

Alueen demariliikkeen sisällä en koskaan kokenut mitään maantieteellisiä vastakkainasetteluja. Olimme yhtä ja tuimme toisiamme idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Valitettavasti maakuntajaon jälkeen tilanne on kehittynyt nurkkapatrioottisempaan suuntaan. Maakuntalehdet eivät enää juuri hypi maakuntarajan tuolle puolen. Tämän päälle on toinenkin pysyvä raja – 8-tie ja kieli.

Minulle – junantuomalle – on toistuva ihmetyksen aihe se vihapuhe, joka näyttää rasittavan Vaasan ja Seinäjoen välejä kun puhutaan yhteistyöstä sairaanhoidon alalla. Tämä on tullut tuoreesti esille nyt kun Vaasan sairaanhoitopiiri on ehdottanut miljoonapiirin vaihtoa. Tässä yhteydessä puhutaan varsin kielteisesti myös Tampereesta ilman, että olisi tuotu pöytään ainuttakaan faktaa, tosiasiaa. Eilen viimeksi olin todistamassa puheenvuoroja, joissa hoettiin, että miljoonapiiriä on vaihdettava koska Tampereeseen ja Seinäjokeen ei voi luottaa!? Kuka ei voi luottaa? Miksi ei voida luottaa? Mitä on tehty luottamuksen palauttamiseksi jos se on menetetty? Kaukaiseen Turkuun siirtymisen perusteeksi tarvitaan paljon painavampia ja pitävämpiä syitä.

Sen vuoksi oli ilahduttavaa lukea Pohjalaisesta (11.10), että Vaasa ja Seinäjoki ovat päässeet ammattikorkeakoulutuksen osalta merkittävään yhteistyöhön, jonka tavoitteena on monipuolisten korkeakoulupalvelujen turvaaminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Toimenpideohjelmaan kuuluu yhteistyö strategisessa suunnittelussa, henkilöstökoulutus, tietohallinto, kansainvälisyys sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Miksi sairaanhoitopiirimme ei pystyisi Seinäjoen kanssa samaan kuin mihin pystytään ammattikorkeakoulujen kesken? Olemassaolon kamppailussa on todellakin ensi sijassa kysymys siitä, että tämä alue pärjää edes yhdessä. Yhdessä voimme vastata laajemmasta ja laadukkaasta palvelutarjonnasta. Vaasan keskussairaalan jättäytyminen Turun kortin varaan on paljon heikompi skenaario sillä Turku ei voi taata tulevaisuuden osalta yhtään mitään. Kun terveydenhuoltomme valtavissa kustannuspaineissa hakee lisää tehokkuutta, tehtävästä ei pärjätä ilman puuttumista sairaaloiden väliseen työnjakoon ja keskittämättä tiettyjä suuria toimenpidekokonaisuuksia – kuten on jo tehty mm. lonkkaleikkausten osalta.

Seinäjoen ja Vaasan kuuluminen eri miljoonapiireihin vaikeuttaisi huomattavasti alueellisten sairaanhoitopalvelujen koordinointia ja heikentäisi tehokkuutta. Sairaitten ihmisten kannalta olisi suuri vääryys ja kohtuuttomuus olla huolehtimatta siitä, että he saisivat hoidon elleivät Vaasasta niin ainakin Seinäjoelta. Oikea tie on sopia systemaattisesta työnjaosta suoraan sairaaloiden kesken. Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhdistäminen on pidettävä mielessä tulevaisuuden selviytymismallina.

Ei kommentteja: